Ideal si desitges llogar entre 1 i 4 hores.
1 hora 6€ – 3 hores 18€ 15€ – 4 hores 24€ 20€*

Amb aquesta opció pot recollir el patinet des de les 10:00 i lliurar-lo fins a les 20:00 de el mateix dia. Només 30€ 25€*

Si desitja gaudir la nit de Barcelona o anar a veure l’alba, aquesta és la millor opció.
És també una bona opció per a gaudir sense limitis tot el seu sojorn a la ciutat.
Oblida’t dels taxis i del transport públic. 1 dIa (24 hores) 35€ 30€* – 4 dies 120€ 90€*

*Preus vàlids per a lloguer en línia